đề thi văn thpt quốc gia 2012

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Ngữ vnạp năng lượng 2012-2013 là đề thi môn Ngữ vnạp năng lượng, một trong những đề thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2013 ở cả 2 hệ trung học phổ thông với Giáo Dục Thường Xuim. Trong đó những học viên tmê mẩn gia công tác hệ ít nhiều đang thi 6 môn: Tân oán, Ngữ vnạp năng lượng, Ngoại ngữ, Hóa học tập, Địa lí cùng Sinh học tập. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh thi một trong những trang bị tiếng: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Hoa, Tiếng Đức, Tiếng Nhật. Đối cùng với các thí sinch không áp theo học không còn lịch trình trung học càng nhiều (THPT) hiện tại hành hoặc tất cả trở ngại về ĐK dạy dỗ – học thì được thi thay thế bởi môn Vật lí (thi theo hình thức trắc nghiệm).


Bạn đang xem: đề thi văn thpt quốc gia 2012


Xem thêm: Nhà Bác Học Lê Quý Đôn - Sơ Lược Về Tiểu Sử Và Sự Nghiệp


Xem thêm: Hạ Sốt Cho Trẻ Bị Viêm Họng Sốt Cao Liên Tục Phải Làm Sao? Bé Bị Viêm Họng Cấp Sốt Cao


*

Học sinc hệ Giáo dục Thường xuim sẽ thi Toán,Vật lý, Hóa học tập, Ngữ văn uống, Sinch học tập, Địa lý. Các môn Vật lý, Hóa học tập, Sinc học, Ngoại ngữ đã thi theo vẻ ngoài trắc nghiệm; các môn Tân oán, Ngữ vnạp năng lượng, Địa lý đã thi theo hình thức từ luận. Bộ GD-ĐT cho thấy thêm, nội dung đề thi phía bên trong chương trình THPT hiện hành, đa phần là kiến thức lớp 12, bảo đảm an toàn bình chọn bao gồm kiến thức và kỹ năng cơ bản, năng lực áp dụng kiến thức, sự phát âm biết về thực hành thực tế của tín đồ học tập.

Tải tệp tin : Tại đâyXem đáp án: Tại đâyCác đề thi cùng lần khác:

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Địa lí 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 152

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 328

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học 2012-2013 mã đề 475

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 641

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập 2012-2013 mã đề 719

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Ngữ văn 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinc học tập 2012-2013 mã đề 381

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinch học 2012-2013 mã đề 469

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 758

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinc học 2012-2013 mã đề 847

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinh học 2012-2013 mã đề 924

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh công tác chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 246

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn và nâng cấp 2012-2013 mã đề 362

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh công tác chuẩn với cải thiện 2012-2013 mã đề 529

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh công tác chuẩn và nâng cao 2012-2013 mã đề 635

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh chương trình chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 796

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh lịch trình chuẩn chỉnh với nâng cấp 2012-2013 mã đề 913

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 138

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 357

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 468

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 729

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 842

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 951

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 182

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 319

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 526

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 637

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 724

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Đức 2012-2013 mã đề 846

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn với cải thiện 2012-2013 mã đề 347

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga chương trình chuẩn cùng nâng cấp 2012-2013 mã đề 428

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn với cải thiện 2012-2013 mã đề 592

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn và cải thiện 2012-2013 mã đề 627

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn chỉnh và nâng cấp 2012-2013 mã đề 715

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga lịch trình chuẩn với nâng cấp 2012-2013 mã đề 936

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 162

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 293

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 381

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 526

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 648

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nga hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 759

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 147

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 291

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 428

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 613

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 841

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Nhật 2012-2013 mã đề 936

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp công tác chuẩn chỉnh và nâng cao 2012-2013 mã đề 169

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp công tác chuẩn cùng nâng cao 2012-2013 mã đề 247

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn chỉnh và cải thiện 2012-2013 mã đề 415

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp chương trình chuẩn cùng nâng cấp 2012-2013 mã đề 536

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp lịch trình chuẩn chỉnh với cải thiện 2012-2013 mã đề 845

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp lịch trình chuẩn và cải thiện 2012-2013 mã đề 978

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 315

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 439

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 527

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 685

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 796

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Pháp hệ 3 năm 2012-2013 mã đề 928

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 196

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 274

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 368

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 735

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Tiếng Trung 2012-2013 mã đề 851

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Tân oán học tập 2012-2013

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 157

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 296

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 374

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 683

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 872

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí 2012-2013 mã đề 916

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Địa lí hệ dạy dỗ tiếp tục 2012-2013

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 273

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 364

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học tập hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 425

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học tập hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 531

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Hóa học hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 716

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Hóa học tập hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 958

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Ngữ văn hệ giáo dục liên tục 2012-2013

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinch học hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 215

Đề thi giỏi nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinc học tập hệ dạy dỗ tiếp tục 2012-2013 mã đề 329

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinch học hệ dạy dỗ thường xuyên 2012-2013 mã đề 473

Đề thi giỏi nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục tiếp tục 2012-2013 mã đề 614

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Sinh học hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 791

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Sinch học hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 813

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Toán học hệ giáo dục liên tục 2012-2013

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ dạy dỗ liên tục 2012-2013 mã đề 263

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 318

Đề thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông Quốc Gia môn Vật lí hệ dạy dỗ liên tiếp 2012-2013 mã đề 482

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục liên tục 2012-2013 mã đề 641

Đề thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục thường xuyên 2012-2013 mã đề 758

Đề thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia môn Vật lí hệ giáo dục liên tiếp 2012-2013 mã đề 937

Danh sách đề thi giỏi nghiệp trung học tập nhiều quốc gia

Bài viết được hình thành trên cửa hàng đọc toàn bộ những đề thi tốt nghiêp THPT Quốc gia tất cả các môn bên trên cả nước từ bỏ trước đến lúc này bởi học hỏi hoặc từ bỏ độc giả với các thầy cô đã góp phần để hoàn toàn có thể share cho toàn bộ chúng ta học viên sau này có thể tra cứu vớt. Trong quá trình đăng, Các nội dung bài viết sẽ không thể tránh khỏi hầu như đọc tin không nên sót, nếu phân phát hiện nay các chúng ta có thể comment dưới hoặc các bạn bao gồm đề thi của những tỉnh giấc đề nghị chia sẻ, vui lòng liên hệ hoặc gửi bài xích vào email . Xin chân thành cảm ơn.


Chuyên mục: Blog